Sporten met COPD

COPD is een verzamelnaam voor verschillende longziekten zoals chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is ongeneeslijk en benauwdheid en kortademigheid zijn de voornaamste kenmerken. Door de kortademigheid is het belangrijk dat u aan uw lichamelijke conditie werkt op een verantwoorde manier en onder de juiste professionele begeleiding. Door uw algemene conditie te verbeteren kost het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten minder moeite, waardoor u minder snel kortademig wordt. COPD komt voor in verschillende gradaties. Het is erg belangrijk om het trainingsprogramma precies en nauwkeurig af te stemmen, zodat u precies op het juiste niveau traint. Dit doen wij door een uitgebreide intake en fitheidstest af te nemen. Door u uitgebreid te testen krijgen wij een volledig beeld van onder andere uw algemene conditie en belastbaarheid. Zo kan uw trainingsschema precies op uw persoonlijke doelen en klachten worden afgestemd.

 

Ons COPD-beweegprogramma in het kort:

Bij Personal Sports Club wordt gewerkt met een beweegprogramma zoals die van de KNGF site Beweeginterventies. De volgende onderdelen komen aan bod: 

 1. Screening van de deelnemer
 2. Anamnese en vragenlijst
 3. Onderzoek van de deelnemer
 4. Training conform ACSM-guidelines

Voor het beweegprogramma worden primair twee doelgroepen onderscheiden:

 • COPD-patiënten die onvoldoende lichamelijk actief zijn (bewegingsarmoede), maar nog geen al te complex ziektebeeld hebben ontwikkeld;
 • COPD-patiënten die na een revalidatieprogramma een onderhoudsprogramma aangeboden krijgen.

Bij de training is het van belang dat de deelnemer succeservaring opdoet in de eerste periode van het trainen. Daarnaast is het creëren van een actieve leefstijl van belang.

Het uiteindelijke programma wordt bepaald door:

 • de factoren die inspanning limiteren;
 • de individuele doelstellingen;
 • belastbaarheid en trainbaarheid;
 • comorbiditeit en medicatie;
 • voorkeur voor trainingsmiddelen.

 

Terug naar vorige pagina